محصولات کشاورزی آلوده واقعیت است یا بزرگ‌نمایی شده؟

شرق نوشت: خبر برگشت اقلامی صادراتی از محصولات کشاورزی از کشورهای مقصد و در هفته‌های اخیر، عمده‌ای از فضای رسانه‌ای و ازجمله شبکه‌های اجتماعی را به خود اختصاص داد؛ اما آنچه بیش از هر چیز باید مورد توجه قرار می‌گرفت، پراکندن زنگاری از نگرانی بر سیمای هم‌وطنان ما و بر سر سفره‌های‌شان بود؛ سفره‌هایی که در تنش‌های روزافزون اقتصادی از غلظت و غنای لازم فروکاهیده، اما اکنون از نظر روانی هم با طعم سموم شیمیایی و کابوس بیماری‌زایی آمیخته شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.