آمریکا و سرنوشت دیکتاتورها

همه دیکتاتورهای جهان عرب و حتی غیرعرب باید در کاخ های خود جمله زیبای حسنی مبارک دیکتاتور سابق مصر را که گفته بود هر کس پیراهن آمریکایی ها را بر تن کند سرانجام لخت و عور باقی می ماند با آب طلا بنویسند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.