ارز دونرخی چگونه مشکل درست می کند؟

عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت:تنها دولتی که توانست پدیده شوم ارز دو و چند نرخی را حل کند، دولت اصلاحات بود. پس از آن دولت اصولگرایان دوباره این مشکل را ایجاد کرد و دولت را با چند نرخ ارز تحویل روحانی داد و تمام زحمت دولت اصلاحات را در این زمینه ضایع کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.