سهم خواهی نمایندگان از دولت در انتصابات استانی / هشدار زودهنگام رهبری به مجلسی ها

قرن نو نوشت:دولت رئیسی از یک سو با حاشیه های مربوط به انتصابات فامیلی درگیر است و از سوی دیگر سهم خواهی مجلسی ها از دولتمردان برای برخی عزل و نصب ها جنجال برانگیز شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.