ویژه‌نامه چالش‌های حکمرانی طالبان منتشر شد

ویژه نامه آبان و آذر ۱۴۰۰ ماهنامه تخصصی امنیت بین الملل موسسه مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران با موضوع چالش های حکمرانی طالبان از سوی این موسسه منتشر شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.