فهرست یخچال فریزرهای ایرانی در بازار / ۵ تا ۴۳ میلیون توماننام و مدل

قیمت

یخچال فریزر امرسان مدل BFN۲۷D۵۰۲

از ۱۳,۷۹۰,۰۰۰ تا ۱۷,۷۵۷,۶۰۰ تومان

یخچال فریزر اسنوا مدل S۴-۰۲۶۱LW فریزر پایین Snowa

از ۱۵,۷۰۰,۰۰۰ تا ۱۷,۶۰۰,۰۰۰ تومان

یخچال فریزر پلادیوم الکترواستیل ۳۲ فوت مدل PD۳۲

از ۱۳,۴۰۰,۰۰۰ تا ۱۴,۶۰۰,۰۰۰ تومان

یخچال و فریزر دیپوینت مدل T۷

از ۱۳,۸۶۳,۱۶۲ تا ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان

یخچال فریزر ۱۳ فوت ۳۴۲ فیلور

از ۵,۰۹۰,۰۰۰ تا ۵,۶۹۰,۰۰۰ تومان

یخچال فریزر هیمالیا کمبی ۵۳۰ هوم بار نقره ای

از ۱۱,۴۹۹,۰۰۰ تا ۱۲,۱۵۰,۰۰۰ تومان

یخچال فریزر اسنوا مدل S۳-۰۲۷۵ TI

از ۱۶,۳۰۰,۰۰۰ تا ۱۸,۲۲۰,۰۰۰ تومان

یخچال و فریزر ۲۲ فوت سامسونگ مدل RT۶۰۰

از ۱۴,۴۵۰,۰۰۰ تا ۳۶,۵۶۵,۰۰۰ تومان

یخچال فریزر الکترو استیل مدل ES۳۶

از ۱۰,۱۶۳,۹۹۳ تا ۲۱,۹۶۰,۰۰۰ تومان

یخچال فریزر فریزر پایین دوو مدل D۴BF-۱۰۷۷

از ۱۰,۳۹۵,۰۰۰ تا ۱۱,۷۹۵,۰۰۰ تومان

یخچال بالا فریزر ال جی مدل TF۵۸۰TS

از ۳۴,۹۰۰,۰۰۰ تا ۴۳,۲۵۰,۰۰۰ تومان

یخچال فریزر دوو مدل D۲BF-۰۰۲۸SS

از ۲۰,۸۰۰,۰۰۰ تا ۲۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان

یخچال فریزر ۱۴فوت فلکس امرسان TFH۱۴T

از ۵,۱۵۵,۹۸۸ تا ۷,۰۹۷,۰۰۰ تومان

یخچال فریزر۲۷ پشت باز سفید الکترواستیل مدل es۲۷wh

از ۸,۹۵۸,۲۲۰ تا ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

یخچال فریزر فریزر پایین اسنوا مدل SN۴-۰۲۵۰

از ۱۰,۱۹۰,۰۰۰ تا ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.