ببینید | جدال شدید داریوش مصطفوی با عضو کمیسیون مجلس در برنامه زنده: درد ما ورود سیاست به فوتبال است


ببینید | جدال شدید داریوش مصطفوی با عضو کمیسیون مجلس در برنامه زنده: درد ما ورود سیاست به فوتبال است

داریوش مصطفوی در بحث و جدل شدید با احمد راستینه، عضو کمیسیون مجلس در برنامه زنده گفت: «همه درد ما ورود سیاست به فوتبال است/شما چگونه به خودت اجازه میدهی که رئیس فدراسیون فوتبال بگویید سخیف!»


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.