ببینید | رئیسی: امکان ندارد بدون فکر برای سفره مردم ارز ترجیحی حذف شود


ببینید | رئیسی: امکان ندارد بدون فکر برای سفره مردم ارز ترجیحی حذف شود

رئیس جمهور در صحن علنی مجلس گفت: باور داریم که اگر ارز ترجیحی قطع شود حتماً باید به منظور جبران آن برای زندگی مردم به ویژه نیازمندان فکر جدی کرد. امکان ندارد بدون فکر برای سفره مردم و نیازمندان ارز ترجیحی حذف شود.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.