شورای راهبردی لرستان آماده استقبال از همه ظرفیت هاستبه گزارش خبرآنلاین لرستان ، مصطفی جهانی که به تازگی از سوی شورای راهبردی کشور به عنوان رییس شورای راهبردی استان لرستان منصوب شده است ،گفت: هدف از تشکیل این شورا پیشبرد اهداف و برنامه های دولت در استان هاست .

وی تصریح کرد:شورای راهبردی به عنوان بازوی توانمند دولت پلی ارتباطی بین مردم و دولت است تا با بکار گیری و تعامل بتوان بر مشکلات عدیده جامعه فائق آمد.

مصطفی جهانی افزود: شورای راهبردی استان لرستان در نظر دارد تا با شناسایی و هدایت افراد توانمند و برنامه ریزی گامی موثر در راستای تحقق اهداف عالیه دولت بردارد .

وی موفقیت این شورا را در تعامل همه سویه با اقشار و طبقات مختلف مردم دانست و تصریح کرد: راهبردهای ترسیم شده در قالب سندی واحد برای استان در اختیار برنامه ریزان و تصمیم گیران قرار می گیرد.

رییس شورای راهبردی استان با مهم دانستن همراهی و همگامی مردم استان با این شورا از همه افرادی که دارای فکر و ایده هستند خواست تا این شورا را در پیشبرد اهداف خود کمک کنند .

48


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.