روزگار دشوار رئیسی در کشاکش ضعف پایگاه اجتماعی و بحران های اقتصادی


روزگار دشوار رئیسی در کشاکش ضعف پایگاه اجتماعی و بحران های اقتصادی

رضا خجسته رحیمی در اندیشه پویا نوشت : وقتی دولت ناگزیر از به کار بردن قوة قهریه در برابر نارضایتی ها شود، به کاهش بیشتر آن و تضعیف بیشتر سرمایه اجتماعی نیز می تواند بینجامد.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.