فقط 3 نفر از45عضو کمیسیون تخصصی مجلس برای بررسی بودجه،اقتصاد خوانده اند باقی اعضا و حتی هیئت رئیسه هم تحصیلات اقتصادی ندارند. در برخی از کمیسیون‌های تخصصی دیگر هم نمایندگانی عضو هیئت رئیسه هستند که هیچگونه تخصص مرتبطی با آن کمیسیون ندارند.

23302


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.