محکومیت پایگاه خبری فیدوس و تبرئه خبرگزاری راه دان…احمد مومنی‌راد، در این‌باره گفت: «پرونده اول مربوط به متهم مدیر مسئول خبرگزاری راه دانا به اتهام نشر اکاذیب به قصد اضرار به غیر بود که هیات منصفه به اتفاق آرا در موضوع اتهام متهم را مجرم ندانست.»

او افزود: «پرونده دوم مربوط به متهم مدیر مسئول پایگاه خبری فیدوس به اتهام  نشر اکاذیب به قصد اضرار به غیر بود که  هیات منصفه به اتفاق آرا در موضوع اتهام متهم را مجرم دانست و نیز با اکثریت آرا متهم را مستحق تخفیف ندانست.»

۵۷۵۷
 


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.