چند میلیون نفر دز سوم واکسن کرونا را تزریق کرده‌اند؟

به گزارش خبرآنلاین، تا کنون ۶۴ میلیون و ۴۸۷ هزار و ۶۳۱ نفر دُز اول، ۵۷ میلیون و ۷۸۱ هزار و ۷۵۷ نفر دُز دوم…

ادامه مطلب چند میلیون نفر دز سوم واکسن کرونا را تزریق کرده‌اند؟

تزریق واکسن به کمتر از ۱۰هزار دز در روز رسید

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، تا کنون ۶۴ میلیون و ۴۷۵ هزار و ۲۹۲ نفر دوز اول، ۵۷ میلیون و ۷۶۶ هزار و ۱۱ نفر دوز…

ادامه مطلب تزریق واکسن به کمتر از ۱۰هزار دز در روز رسید

تزریق بیش از ۳۵ هزار دز واکسن کرونا در شبانه‌روز گذشته

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، تاکنون ۶۴ میلیون و ۴۶۴ هزار و ۴۴۵ نفر دُز اول، ۵۷ میلیون و ۷۴۷ هزار و ۲۵۷ نفر دُز دوم…

ادامه مطلب تزریق بیش از ۳۵ هزار دز واکسن کرونا در شبانه‌روز گذشته

تزریق بیش از ۴۰ هزار دُز واکسن کرونا در کشور طی شبانه روز گذشته

تا کنون ۶۴ میلیون و ۴۴۸ هزار و ۷۳۶ نفر دُز اول، ۵۷ میلیون و ۷۲۴ هزار و ۵۰۸ نفر دُز دوم و ۲۷ میلیون…

ادامه مطلب تزریق بیش از ۴۰ هزار دُز واکسن کرونا در کشور طی شبانه روز گذشته

چند نفر دز سوم واکسن کرونا را تزریق کرده‌اند؟

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، تاکنون ۶۴ میلیون و ۴۴۰ هزار و ۶۵ نفر دُز اول، ۵۷ میلیون و ۷۱۱ هزار و ۹۶۴ نفر دُز دوم…

ادامه مطلب چند نفر دز سوم واکسن کرونا را تزریق کرده‌اند؟

چند نفر در تهران دز سوم واکسن کرونا را تزریق نکرده‌اند؟

علیرضا زالی گفت: در حال حاضر تعداد کل بستری های تهران ۱۴٠ نفر است که تنها ۳۳ نفر از این بیماران کرونایی در بخش مراقبت…

ادامه مطلب چند نفر در تهران دز سوم واکسن کرونا را تزریق نکرده‌اند؟

تزریق نزدیک به ۳۲ هزار دز واکسن در شبانه‌روز گذشته

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، تاکنون ۶۴ میلیون و ۴۳۲ هزار و ۲۷۲ نفر دُز اول، ۵۷ میلیون و ۷۰۰ هزار و ۳۶۰ نفر دُز دوم…

ادامه مطلب تزریق نزدیک به ۳۲ هزار دز واکسن در شبانه‌روز گذشته

ذخیره‌سازی ۴۵ میلیون دز واکسن کرونا

محسن زهرایی افزود: اکنون واکسن کرونا به مقدار مناسب و کافی در دانشگاه های علوم پزشکی و مراکز واکسیناسیون به صورت دپو شده وجود دارد…

ادامه مطلب ذخیره‌سازی ۴۵ میلیون دز واکسن کرونا

تزریق ۶۱ هزار دز واکسن در شبانه روز گذشته

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، تا کنون ۶۴ میلیون و ۴۲۲ هزار و ۷۸۶ نفر دز اول، ۵۷ میلیون و ۶۸۵ هزار و ۲۲۹ نفر دز…

ادامه مطلب تزریق ۶۱ هزار دز واکسن در شبانه روز گذشته

تزریق بیش از ۶۵ هزار دُز واکسن کرونا در کشور طی شبانه‌روز گذشته

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، تاکنون ۶۴ میلیون و ۴۱۰ هزار و ۳۳۱ نفر دُز اول، ۵۷ میلیون و ۶۶۳ هزار و ۸۸۴ نفر دُز دوم…

ادامه مطلب تزریق بیش از ۶۵ هزار دُز واکسن کرونا در کشور طی شبانه‌روز گذشته