ذخیره‌سازی ۴۵ میلیون دز واکسن کرونا

محسن زهرایی افزود: اکنون واکسن کرونا به مقدار مناسب و کافی در دانشگاه های علوم پزشکی و مراکز واکسیناسیون به صورت دپو شده وجود دارد…

ادامه مطلب ذخیره‌سازی ۴۵ میلیون دز واکسن کرونا