عطاالله مهاجرانی: «سادگی» و «عمق» دو ویژگی برجسته …

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، شبی همراه با دکتر هادی خانیکی، استاد برجسته علوم ارتباطات و چهره فرهنگمدار ایرانی، با عنوان «امید، گفت‌وگو، زندگی»، شامگاه چهارشنبه…

ادامه مطلب عطاالله مهاجرانی: «سادگی» و «عمق» دو ویژگی برجسته …

از قضیه انتقال آب به قطر تا تعامل با طالبان؛ سادگی ایرانی در منطقه پیچیده

از گذشتهِ ایرانیان، امپراطوری های ایرانی، دولتمردانی که این سرزمین را از گزند بیگانگان حفظ کرده اند زیاد شنیده ایم. از شعرا، حکیمان و بزرگان…

ادامه مطلب از قضیه انتقال آب به قطر تا تعامل با طالبان؛ سادگی ایرانی در منطقه پیچیده